Зан үйлийн судалгаа

Нэг: Хувь хүний түүх намтар, ажил үйлс, зан чанар, онцлог:

 1. Төрсөн газар, үндсэн захиргаа
 2. Төгссөн сургууль, эзэмшсэн мэргэжил
 3. Ажил амьдралын замнал, онцлох үйл явдал хөдөлмөрийн гараагаа эхэлсэн болон амьдралд тохиолдсон эргэлтийн шинж чанартай үйл явдлууд
 4. Амьдралын зорилго, философи, ажил үйлс, ахуй амьдралдаа эрхэмлэн дээдэлдэг үнэт зүйлс, аливаа зүйлд хандах хандлага, баримталдаг зарчим/ хүний зан үйл, ёс горим г.м/
 5. Сэтгэлгээний цар хүрээ, онцлог /ургуулан бодох, сэтгэх чадвар хурдац, сэтгэлгээгээ шинэчлэх, дасан зохицох, хөгжүүлэх талаар/
 6. Урам зориг хүч чадал өгдөг, бас сэтгэл санааг зовоож гуниг харамсал авчирдаг зүйлийн тухай
 7. Чөлөөт цагаа хэрхэн өнгөрөөдөг дур сонирхол, авъяас билгийн тухай товчхон

Хоёр: Хүний нийгмийн чиг баримжаа, үзэл бодол, байр суурь:

 1. 8.Хөгжлийн тухай таны бодол үнэлэмж
 2. 9.Эдийн засаг, бизнес мэдээллийн технологи, боловсрол, банк санхүү, хууль эрх зүйн өнөөгийн байдал, цаашдын төлвийн талаарх таны төсөөлөл/ үндэсний хийгээд дэлхийн түвшинд/
 3. 10.Ядуурал, өлсгөлөн, өвчлөл, байгаль орчны сүйрэл, гэмт хэрэг, ёс суртахууны доройтол зэрэг нийгмийн сөрөг үзэгдлүүдийн шалтгаан , үр дагаврын тухай таны бодол

Гурав: Менежментийн сэтгэлгээ, арга барил, амжилтын эх сурвалж:

 1. 11.Менежментийн талаарх таны үзэл баримтлал, ойлголт, их бага зүйл дээр түүнийг хэрэгжүүлдэг онцлог
 2. 12.Менежментийн хүрээний шинэчлэл, өөрчлөлтийг юунаас эхэлж, яаж хэрэгжүүлбэл зохистой болох талаар таны үзэл бодол, арга туршлага
 3. 13.Ажлын арга барил, амжилтанд хүрсэн, бэрхшээлийг даван туулсан, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэсэн нөхцөл байдлын тухай товчхон/ бодит жишээ/
 4. 14.Мөнгө, цаг хугацаа, хүмүүсийн нийгмийн тогтолцоо, бизнес эрхлэх орчин нөхцөлийн тухай таны бодол санаа
 5. 15.Эдүгээ цагийн бизнес эрхлэгч, менежер хүн ямар байвал зохих тухай таны үзэл бодол, ажиглалт дүгнэлт
 6. 16.Компаний стратеги, маркетинг, санхүү, өрсөлдөөн, бүтээмж, чанар, үйлдвэрлэлийн технологи, хүний хүчин зүйл, мэдлэгийн менежмент зэрэг удирдлагын салбар хүрээнд санаж сэдэж хийж бүтээсэн зүйлсийн тухай товчхон

Нэг: Хувь хүний түүх намтар, ажил үйлс, зан чанар, онцлог:

 1. Төрсөн газар, үндсэн захиргаа
 2. Төгссөн сургууль, эзэмшсэн мэргэжил
 3. Ажил амьдралын замнал, онцлох үйл явдал хөдөлмөрийн гараагаа эхэлсэн болон амьдралд тохиолдсон эргэлтийн шинж чанартай үйл явдлууд
 4. Амьдралын зорилго, философи, ажил үйлс, ахуй амьдралдаа эрхэмлэн дээдэлдэг үнэт зүйлс, аливаа зүйлд хандах хандлага, баримталдаг зарчим/ хүний зан үйл, ёс горим г.м/
 5. Сэтгэлгээний цар хүрээ, онцлог /ургуулан бодох, сэтгэх чадвар хурдац, сэтгэлгээгээ шинэчлэх, дасан зохицох, хөгжүүлэх талаар/
 6. Урам зориг хүч чадал өгдөг, бас сэтгэл санааг зовоож гуниг харамсал авчирдаг зүйлийн тухай
 7. Чөлөөт цагаа хэрхэн өнгөрөөдөг дур сонирхол, авъяас билгийн тухай товчхон

Хоёр: Хүний нийгмийн чиг баримжаа, үзэл бодол, байр суурь:

 1. 8.Хөгжлийн тухай таны бодол үнэлэмж
 2. 9.Эдийн засаг, бизнес мэдээллийн технологи, боловсрол, банк санхүү, хууль эрх зүйн өнөөгийн байдал, цаашдын төлвийн талаарх таны төсөөлөл/ үндэсний хийгээд дэлхийн түвшинд/
 3. 10.Ядуурал, өлсгөлөн, өвчлөл, байгаль орчны сүйрэл, гэмт хэрэг, ёс суртахууны доройтол зэрэг нийгмийн сөрөг үзэгдлүүдийн шалтгаан , үр дагаврын тухай таны бодол

Гурав: Менежментийн сэтгэлгээ, арга барил, амжилтын эх сурвалж:

 1. 11.Менежментийн талаарх таны үзэл баримтлал, ойлголт, их бага зүйл дээр түүнийг хэрэгжүүлдэг онцлог
 2. 12.Менежментийн хүрээний шинэчлэл, өөрчлөлтийг юунаас эхэлж, яаж хэрэгжүүлбэл зохистой болох талаар таны үзэл бодол, арга туршлага
 3. 13.Ажлын арга барил, амжилтанд хүрсэн, бэрхшээлийг даван туулсан, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэсэн нөхцөл байдлын тухай товчхон/ бодит жишээ/
 4. 14.Мөнгө, цаг хугацаа, хүмүүсийн нийгмийн тогтолцоо, бизнес эрхлэх орчин нөхцөлийн тухай таны бодол санаа
 5. 15.Эдүгээ цагийн бизнес эрхлэгч, менежер хүн ямар байвал зохих тухай таны үзэл бодол, ажиглалт дүгнэлт
 6. 16.Компаний стратеги, маркетинг, санхүү, өрсөлдөөн, бүтээмж, чанар, үйлдвэрлэлийн технологи, хүний хүчин зүйл, мэдлэгийн менежмент зэрэг удирдлагын салбар хүрээнд санаж сэдэж хийж бүтээсэн зүйлсийн тухай товчхон

ХЭВЛЭН НИЙТЛҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Жагар овогтой Алтантуяа нь 2004 оны 10 сараас ХХААЯ-нд Сайдын хэвлэлийн төлөөлөгчөөр, 2006 оноос ХХААХҮЯ-ны Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ажилтнаар 2010 онын 07 сарын 01-ний өдрийг хүртэл үр бүтээлтэй тогтвор суурьшилтай ажиллаж байсан нь үнэн болно.
Ажиллах хугацаандаа яамны бодого, үйл ажилллагааг олон нийтэд хүргэх ажлыг чадварлаг зохион байгуулж, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай ойр хамтарч ажиллаж байсан юм.
Тус яамнаас боловсруулан гаргасан бодлого шийдвэрийг жирийн уншигч, үзэгч, сонсогчдод ойлгомжтой байдлаар бичиж өдөр тутмын сонингууд болон салбарын, Монголын хөдөө, Монгол фермер,Хөдөө аж ахуй маргааш, Газар тариалан мал аж ахуйн мэдээ, Хүн ба хүнс сэтгүүлд мэдээ, мэдээлэл, байнга бичиж нийтлүүлж байсан нь одоог хүртэл тус яамны архивт хадгалагдсан байгаа.
Мөн МҮОНТВ болон арилжааны телевизүүдтэй хамтран ажиллаж, яамны тэмдэглэлт баяр болон томоохон арга хэмжээтэй холбогдуулан 10-30 минутын 20 гаруй нэвтрүүлгийг бэлтгэн үзэгчдэд хүргэсэн. Тухайлбал Мянган малчны чуулган, Хөдөлмөрийн баатруудын чуулга уулзалт, Хүн
Мөн МҮОНР-той хамтран ажиллаж “Мал маллах арга ухаан, Атрын 3 аян цуврал нэвтүүлэг, Эрүүл хүнс- зохистой хэрэглээ” зэрэг олон нэвтрүүлгийг бэлтгэн сонсогчдод хүргэсэн.
Тус яаманд ажиллаж байх хугацаандаа ХБНГУ-д Берлиний ногоон долоо хоног олон улсын үзэсгэлэнд оролцож 20 минутын нэвтрүүлэг бэлтгэн МҮОНТВ, ТВ5 телевизүүдээр гаргаж Зууны мэдээ сонинд бүтэн нүүр нийтэл, БНСУ-д мал аж ахуйн чиглэлийн 21 хоногийн сургалтанд хамрагдаж ирээд Солонгосын фермерийн хөгжлийг монголд нэвтрүүлэх боломж бий” зэрэг нийтлэл сурвалжлагуудыг бичиж Өнөөдрийн монгол, Ардын эрх зэрэг өдөр тумын сонинд нийтлүүлж байсан.

Тэргүүн Д.Цэрэндорж

ХЭВЛЭН НИЙТЛҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Монголын Менежментийн Холбооноос эрхлэн гаргадаг мэргэжил арга зүй, мэдээлэл сурталчилгааны “Менежер” сэтгүүийн дугааруудыг эрхлэн гаргасан нь үнэн болно. Үүнд: 1. 08/2010.№5/23/, 2. 10/2010.№6/24, 3. 12/2010. №7/25/, 4. 03/2011.№8 /26/

 1. УИХ-ын гишүүн О.Чулуунбат: Төрийн өмчийн хувьцаат компаниудыг хувьчлаад дуусгах хэрэгтэй”
 2. Санхүүгийн зохицуулах хорооны гишүүн, дэд дарга Д.Дүгэржав:“ Монголын хөрөнгийн зах зээл томоохон шилжилт хийх торгон агшин дээрээ байна”
 3. УИХ-ын гишүүн Д.Тэрбишдагва: Хүнснээс ангид амьдралтай хүн гэж байхгүй.
 4. ХХААХҮЯ-ны хүнсний бодлогын газрын дарга Ч.Энх-Амгалан: “Зах зээл дээрх бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, үнэнд төрийн зүгээс оролцоод байх нь тйим ч зөв алхам биш.
 5. ЖДҮГ-ын дарга Ц.Ням-Осор: “Бодлогын алдаа нь бизнес эрхлэгчдэд хүндээр тусч байна”
 6. ЖДҮХС-ийн захирал М.Баярмагнай: Батлан даалтын сан байгуулвал зээл авах боломж бүрдэнэ”
 7. Удирдлагы академийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч Д.Ганбаатар:”Монгол менежментйин гол онцлог нь хувь хүнд чиглэсэн байхад оршино” зэрэг томоохон олн ярилцлагуудыг цувралаар хийж уншигчдын хүртээл болгож байна.

Тэргүүн Д.ЦэрэндоржГадаад харилцаа

Copyright © 1991-2009 Монголын менежментийн холбоо