Компанийн удирдлага, мэргэжилтэн, судлаачдын …

Менежментийн авъяас билгээ дайчилж, менежментийн ухааны ололтыг үйлдлэгт хэрэглэх, мэдлэгийг чадвар болгон хувиргах замаар хариуцсан нэгж

Сэтгэгдэл нэмэх

*


Гадаад харилцаа

Copyright © 1991-2009 Монголын менежментийн холбоо