Азийн менежментүүдийн холбоо Монголд хуралданаАзийн менежментүүдийн холбоо Монголд хуралданаАзийн менежментүүдийн холбоо Монголд хуралдана


Aзийн менежментийн байгууллагуудын холбооны /АМО/ ээлжит хурал саяхан Макаод болж, Монголын менежментийн холбооны тэргүүн Д. Цэрэндорж, ШУА-ийн дэд ерөнхийлөгч, Т.Дорж нар оролцоод иржээ.

Дараагийн холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн хурлыг Монгол Улсад зохион байгуулах хугацааг наашлуулж ирэх оны 04 дүгээр сард хийхээр тохирсон байна.

Уг хурлын үеэр гишүүн орнуудын эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн байдал хандлагын тухай мэдээллийг сонсож менежментийн ажил хэргийн тоглолтыг бүс нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах, байгууллагын менежментийн чадамжын индексийг үндэсний онцлогт нийцүүлэн нэгдмэл арга зүйгээр тодорхойлох асуудлыг хэлэлцжээ.


Aзийн менежментийн байгууллагуудын холбооны /АМО/ ээлжит хурал саяхан Макаод болж, Монголын менежментийн холбооны тэргүүн Д. Цэрэндорж, ШУА-ийн дэд ерөнхийлөгч, Т.Дорж нар оролцоод иржээ.

Дараагийн холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн хурлыг Монгол Улсад зохион байгуулах хугацааг наашлуулж ирэх оны 04 дүгээр сард хийхээр тохирсон байна.

Уг хурлын үеэр гишүүн орнуудын эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн байдал хандлагын тухай мэдээллийг сонсож менежментийн ажил хэргийн тоглолтыг бүс нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах, байгууллагын менежментийн чадамжын индексийг үндэсний онцлогт нийцүүлэн нэгдмэл арга зүйгээр тодорхойлох асуудлыг хэлэлцжээ.

Сэтгэгдэл нэмэх

*


Гадаад харилцаа

Copyright © 1991-2009 Монголын менежментийн холбоо