Г. СампилSampil.G

Овог нэр:Гомбоцэрэн
Нэр: Сампил
Төрсөн газар: Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сум
Төрсөн огноо: 1937 он 11 сар 27 өдөр

 

Төгссөн сургууль, мэргэжил:

  • 1951 онд Дэлгэрхаан сумын бага сургууль
  • 1979 онд Намын дээд сургуулийн улс төр судлаач

 

Ажлын туршлага:

  • ХАА-н нэгдлийн удирдах ажилтан
  • 1963 онд Хэнтий аймгийн Баяназрага сумын Улаан Од нэгдлийн намын дарга
  • 1963-1983 онуудад аймгийн Батноров, Дэлгэрхаан сумуудад нэгдлийн намын дарга
  • 1983-1989 онуудад Өндөрхаан хотын намын хороон дарга
  • Сүүлийн 20 гаруй жил мал маллаж байна.

 

Гавьяа шагнал:

  • Алтан гадас одон
  • Улсын сайн малчин

State honored herdsmanГадаад харилцаа

Copyright © 1991-2009 Монголын менежментийн холбоо