Д. ОдбаярOdbayar.D

Овог: Дорж
Нэр: Одбаяр
Төрсөн газар: Дорнод аймаг
Төрсөн огноо: 1967 он

 

Төгссөн сургууль, мэргэжил:

 • Дорнод аймгийн 1-р арван жилийн сургууль
 • Москва хотын Комсомолын дээд сургууль
 • МУИСургууль
 • Энэтхэгийн эрх зүйн үндэсний их сургууль
 • Голландын дипломатын академид дипломатч
 • Япон, Өмнөд Солонгос, Беларусь, Швед, Авсрали, Филиппин зэрэг улсуудад дээд курс төгссөн.

 

Ажлын туршлага:

 • Дорнод аймгийн ХЗЭ-ийн хороонд зааварлагч
 • Чойбалсан хотын ХЗЭ-ийн хороонд зохион байгуулагч
 • МХЗЭ-ийн Гүйцэтгэх хороонд тэргүүлэгч гишүүн, Хяналтын зөвлөлийн дарга
 • МЗХ-ийн Хяналтын зөвлөлийн дарга
 • Хууль Зүйн Яаманд мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, гадаад харилцааны хэлтсийн дарга, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
 • Мэдээлэл мониторингийн газрын дарга
 • Төрийн захиргаа удирдлагын газрын дарга
 • Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга
 • ТББ, иргэний нийгэм дэх сонгуульт ажил, үүрэг
 • Монголын Жу-до бөхийн холбооны тэргүүлэгч
 • Улаанбаатар хот дахь Дорнод аймгийн оюутны холбооны Ерөнхийлөгч
 • Японы гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх Азийн сангийн гишүүн.

Parliament memberГадаад харилцаа

Copyright © 1991-2009 Монголын менежментийн холбоо