Н. ЖанцанноровJantsannorov.N

Овог нэр:Н
Нэр: Жанцанноров
Төрсөн газар:
Төрсөн огноо:
Төгссөн сургууль, мэргэжил:
Гавьяа шагнал:
ТББ, иргэний нийгэм дэх сонгуульт ажил, үүрэгComposerГадаад харилцаа

Copyright © 1991-2009 Монголын менежментийн холбоо