Монголын менежментийн холбооны талаарх сүүлийн үеийн мэдээллүүд ийг хүлээн авна уу ...

“Менежментийн боловсрол: агуулга, арга, туршлага” сэдэвт Зөвлөлдөх уулзалтаас гаргасан зөвлөмж

“Менежментийн боловсрол: агуулга, арга, туршлага” сэдэвт Зөвлөлдөх уулзалтыг Монголын Менежментийн холбооноос эрхлэн Удирдлагын Академи, ШУТИС-ийн Компьютерийн техник менежментийн сургууль, “Цэцээ гүн” менежментийн дээд сургуультай хамтран зохион байгуулав. Зөвлөлдөх уулзалтад Дэлгэрэнгүй

“Менежментийн боловсрол: агуулга, арга хэлбэр, туршлага” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалт болно.

Хувь хүн, аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, улс үндэстний хөгжил дэвшлийн түлхүүр болсон менежментийн ухааныг сурч, судлах, түүний ололт амжилтыг үйл ажиллагаандаа чадварлагаар хэрэглэх асуудал өнөө үед онцгой ач холбогдолтой болж байгаа билээ. Энэ утгаар Монгол улсын хувьд ч ардчилал, Дэлгэрэнгүй

Менежментийн шилдэгүүдийг шалгаруулав

Монголын Менежментийн Холбооноос 20 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа “Менежментийн Шилдэгүүдийг Шалгаруулах ёслол”  2013 оны 2 сарын 08-нд болж өнгөрлөө. Дэлгэрэнгүй

Мeнeжмeнтийн шилдгүүдийг шалгаруулна

Менежментийн авъяас билгээ нээн харуулж, шинжлэх ухааны ололтыг үйлдлэгт хэрэглэх, мэдлэгийг чадвар болгон хувиргах замаар хариуцсан нэгж, байгууллага, салбарынхаа үйл ажиллагааг тогтвортой үр дүнд хүргэсэн удирдах ажилтан, хамт олныг шалгаруулна. Дэлгэрэнгүй

“МЭДЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТ” УЛСЫН АНХДУГААР ОЛИМПИАДЫН ЖУРАМ

Нэг. Зорилго ДэлгэрэнгүйГадаад харилцаа

Copyright © 1991-2009 Монголын менежментийн холбоо