Monthly Archives: 2 сар 2007

Мэдэхүйгээс – Чадахуй дорFrom Knowing to Doing

From Knowing to Doing A package training “From Knowing to Doing” is available from January 2011 for the entrepreneurs, senior and middle managers provided by the Mongolian Management Training purpose: To provide latest information and knowledge on management and the techniques in help to obtain real skill and competencies for business people and managers. Training […]

Нийтэлсэн:     Сэтгэгдэл нэмэх     Дэлгэрэнгүй унших

Бизнесийн байгууллагын менежментийн чадамж” мэргэжлийн үндэсний

Нийтэлсэн:     Сэтгэгдэл нэмэх     Дэлгэрэнгүй унших

Компанийн удирдлага, мэргэжилтэн, судлаачдын …

Менежментийн авъяас билгээ дайчилж, менежментийн ухааны ололтыг үйлдлэгт хэрэглэх, мэдлэгийг чадвар болгон хувиргах замаар хариуцсан нэгж

Нийтэлсэн:     Сэтгэгдэл нэмэх     Дэлгэрэнгүй унших

И-мэйл маркетинг гэж юу вэ?

E-mail marketing бол шууд маркетингийн хэлбэр бєгєєд и-мэйл хаяг ашиглан худалдааны болон зар сурталчилгааны матетингийн хэлбэр бєгєєд и-мэйл хаяг

Нийтэлсэн:     Сэтгэгдэл нэмэх     Дэлгэрэнгүй унших

Бизнесийн туршиж болохгүй 10 Алдаа

МЧИ нь менежментийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг оноогоор харуулдаг. Ингэснээр компанийн дээд удирдах албан тушаалтан, менежер, байгууллага, бүлэг, салбар

Нийтэлсэн:     Сэтгэгдэл нэмэх     Дэлгэрэнгүй унших


Гадаад харилцаа

Copyright © 1991-2009 Монголын менежментийн холбоо