Нийтлэлүүд

By: admin | 29/04/2023
2023 оны 4 сарын 19 – нд ШУТИС, Бизнесийн ахисан түвшний сургуульд тус сургуулийн  профессор багш, төгсөгчид, оюутан  суралцагчид оролцсон “Менежментийн монгол хэв шинж” сэдэвт   уулзалт ярилцлага болов. Уг уулзалт ярилцлагад  ШУТИС - ийн хүндэт профессор, ММХ -ы тэргүүн, МУГБ, Удирдлагын академийн профессор  Д. Цэрэндоржийн танилцуулсан хэлэлцүүлгийн  агуулгыг дор...