Цэцээ Гүн-2012 Хүний Нөөцийн Менежментийн эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдааны удирдамж

Уралдааныг санаачлагч, ерөнхий зохион байгуулагч :

“Цэцээ Гүн” Менежментийн Дээд Сургууль

Зохион байгуулагч :

Орон нутгийн удирдлага хөгжил сан

Хүний Нөөцийн Удирдлагын Шинэчлэлийн Академи

Хамтран зохион байгуулагч :

ШУТИС-ийн КТМС

Нийслэлийн Хөдөлмөрийн Газар

МУИС-ийн Худалдааны Сургууль

Хөдөлмөрийн Төв Бирж

 

Дэмжигч байгууллага :

“Макс” групп

“MCS” групп

“Баянцээл” ХК

“Баясах трейд” ХК

“Нью прогресс” групп

 

 

Удирдамж

Зорилго: Хүний нөөцийн менежментийн  мэргэжлийг олон нийтэд  сурталчлан  таниулах,  төр, бизнесийн болон боловсролын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, ирээдүйн  менежерүүдийн сэтгэлгээг  хөгжүүлэх, илтгэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх замаар  хүний нөөцийн менежментийн хөгжилд  тодорхой хувь нэмэр  оруулах явдал юм.

Хамрах хүрээ: Санхүү, эдийн засаг, маркетинг,  хүний нөөц,  төрийн захиргаа, бизнес менежментийн  чиглэлээр  мэргэжилтэн бэлтгэдэг  их, дээд сургууль, коллежуудын бакалаврын зэргээр  суралцаж буй  оюутнууд оролцоно.

Илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулах журам:

 1. 1. Уралдаан 2 үе шаттайгаар явагдана.
  Нэгдүгээр шат: 2012 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10,00-17,00 цагт илтгэлүүдийг сургуулийн байранд хүлээн авна.  I шатанд  ирсэн эрдэм шинжилгээний  илтгэлийг 5 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй  комисс танилцан  шүүж, дараагийн шатанд 10 илтгэлийг шалгаруулна.

Хоёрдугаар шат: 2012 оны 4 дүгээр сарын 25-ны 10,00 цагт БЗД-ийн Засаг Даргын Тамгын Газрын ёслол хүндэтгэлийн танхимд  1-р  шатнаас шалгарсан  илтгэлийг хэлэлцүүлж, шилдэг илтгэлийг тодруулна.

 1. 2. Хугацаа хожимдсон, илтгэлд тавигдах шаардлага хангаагүй илтгэлийг хүлээн авахгүй бөгөөд хураалгасан илтгэлд засвар хийх, буцааж олгохгүй.

Илтгэлд тавигдах шаардлага:

 1. 1. Илтгэгч нь  өөрийн илтгэлийг боловсруулахдаа  нарийвчилсан тооцоо,  бодит  судалгаа, үндэслэл, оновчтой шийдэл, санал зөвлөмж   гаргасан байх.
 2. 2. Шинэлэг тал, практик ач холбогдолтой, бүтээлч хандлагын зарчмыг удирдлага болгосон байх
 3. 3. Илтгэгч бүр удирдагчтай байх бөгөөд зохиогчийн ба удирдагчийн нэрийг илтгэлийн эхний нүүрэнд бичсэн байх.
 4. 4. Тухайн илтгэл   өмнө нь  эрдэм шинжилгээний  хуралд  хэлэлцэгдээгүй байх
 5. 5. Удирдамжинд заасан хугацаанд багтаж илтгэлийг ирүүлсэн байх
 6. 6. Илтгэлийн бүрэн эх, таниулах материал файл /CD/ болон хэвлэмэл байдлаар өгсөн байх.
 7. 7. Илтгэлийг 8-10 нүүрэнд  багтаасан байх.
 8. 8. Илтгэх хугацаа 7-10 минут
 9. Илтгэлийн мөр хоорондын зай 1,5, Arial mon фондоор үсгийн хэмжээ 12-оор /MS Word/ бичигдсэн байна. Цаасны хэмжээ А4, зүүн талаас 3см, бусад талаас 2см байх.

Уралдааны сэдэв:“Хүний нөөцийн менежментийн онол-практикийн тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх  арга замууд” /Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт, ажлын гүйцэтгэлийн  үнэлгээ, карьер  төлөвлөлт, цалин урамшуулал, хөдөлмөрийн харилцаа, байгууллагын  сургалтын үр дүн, хүний хөгжил ба байгууллагын стратеги төлөвлөлт  гэх зэрэг асуудлыг хамарсан байна/

Уралдаанд ирүүлэх материал, бүртгэлийн хугацаа:

 1. Уралдаанд ирүүлэх материалыг “Цэцээ Гүн” дээд сургуулийн 3-р давхрын 301 тоот өрөөнд Бизнесийн Удирдлагын тэнхмийн эрхлэгч, докторант  Ж.Үржинсүрэнд  гэж хаяглан битүүмжилсэн байдлаар 2012 оны 04 дүгээр сарын 10-наас 2012 оны 4 дугаар сарын 17-ны дотор ирүүлнэ.
 2. II шатанд шалгарсан илтгэлийг илтгэгчдэд E-mail болон утсаар  мэдээлнэ.
 3. Илтгэгч нь илтгэлийг Power Point дээр бэлтгэж  ирнэ.
 4. Уралдаанд ирүүлсэн илтгэлийн хамт

– Сургуулийн албан тоот

– Анкет /www.management.edu.mn сайтаас анкет авч бөглөнө үү./

– Оюутны үнэмлэх

–  3х4 хэмжээтэй 1% цээж зураг

– Бүртгэлийн хураамж 10 000 төгрөг

Шагнал, урамшуулал:

Оюутнууд:
1 –р байр – 1 / өргөмжлөл, медаль, 300 000 мянган төгрөг /

Дэмжигч байгууллагын шагнал
2-р байр – 1 / өргөмжлөл, медаль,200 мянган төгрөг /

Дэмжигч байгууллагын шагнал

3-р байр – 1 / өргөмжлөл, медаль,150 мянган төгрөг/

Дэмжигч байгууллагын шагнал

Тусгай байр -1 / өргөмжлөл, медаль, 50 мянган төгрөг/

Удирдагч багш:

1 –р байр – 1 / өргөмжлөл, медаль, 200 000 мянган төгрөг /

Дэмжигч байгууллагын шагнал
2 –р байр – 1 / өргөмжлөл, медаль,150 мянган төгрөг /

Дэмжигч байгууллагын шагнал

3 –р байр – 1 / өргөмжлөл, медаль,100 мянган төгрөг/

Дэмжигч байгууллагын шагнал

Жич: Уралдаанд ирүүлсэн материалуудыг эмхэтгэн хэвлүүлэх ба Хүний нөөцийн  менежментийн  судалгааны ажлын  бүтээл болгон сурталчилна.

 

Хаяг: Улаанбаатар хот БЗД 13-р хороо     “Цэцээ Гүн” дээд сургууль 

Утас: 70158415 91005235 98007390

E-mail; tsgoun@yahoo.com

Вэб: www.management.edu.mn

 

 

 

 

Уралдааныг санаачлагч, ерөнхий зохион байгуулагч :

“Цэцээ Гүн” Менежментийн Дээд Сургууль

Зохион байгуулагч :

Орон нутгийн удирдлага хөгжил сан

Хүний Нөөцийн Удирдлагын Шинэчлэлийн Академи

Хамтран зохион байгуулагч :

ШУТИС-ийн КТМС

Нийслэлийн Хөдөлмөрийн Газар

МУИС-ийн Худалдааны Сургууль

Хөдөлмөрийн Төв Бирж

 

Дэмжигч байгууллага :

“Макс” групп

“MCS” групп

“Баянцээл” ХК

“Баясах трейд” ХК

“Нью прогресс” групп

 

 

Удирдамж

Зорилго: Хүний нөөцийн менежментийн  мэргэжлийг олон нийтэд  сурталчлан  таниулах,  төр, бизнесийн болон боловсролын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, ирээдүйн  менежерүүдийн сэтгэлгээг  хөгжүүлэх, илтгэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх замаар  хүний нөөцийн менежментийн хөгжилд  тодорхой хувь нэмэр  оруулах явдал юм.

Хамрах хүрээ: Санхүү, эдийн засаг, маркетинг,  хүний нөөц,  төрийн захиргаа, бизнес менежментийн  чиглэлээр  мэргэжилтэн бэлтгэдэг  их, дээд сургууль, коллежуудын бакалаврын зэргээр  суралцаж буй  оюутнууд оролцоно.

Илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулах журам:

 1. 1. Уралдаан 2 үе шаттайгаар явагдана.
  Нэгдүгээр шат: 2012 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10,00-17,00 цагт илтгэлүүдийг сургуулийн байранд хүлээн авна.  I шатанд  ирсэн эрдэм шинжилгээний  илтгэлийг 5 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй  комисс танилцан  шүүж, дараагийн шатанд 10 илтгэлийг шалгаруулна.

Хоёрдугаар шат: 2012 оны 4 дүгээр сарын 25-ны 10,00 цагт БЗД-ийн Засаг Даргын Тамгын Газрын ёслол хүндэтгэлийн танхимд  1-р  шатнаас шалгарсан  илтгэлийг хэлэлцүүлж, шилдэг илтгэлийг тодруулна.

 1. 2. Хугацаа хожимдсон, илтгэлд тавигдах шаардлага хангаагүй илтгэлийг хүлээн авахгүй бөгөөд хураалгасан илтгэлд засвар хийх, буцааж олгохгүй.

Илтгэлд тавигдах шаардлага:

 1. 1. Илтгэгч нь  өөрийн илтгэлийг боловсруулахдаа  нарийвчилсан тооцоо,  бодит  судалгаа, үндэслэл, оновчтой шийдэл, санал зөвлөмж   гаргасан байх.
 2. 2. Шинэлэг тал, практик ач холбогдолтой, бүтээлч хандлагын зарчмыг удирдлага болгосон байх
 3. 3. Илтгэгч бүр удирдагчтай байх бөгөөд зохиогчийн ба удирдагчийн нэрийг илтгэлийн эхний нүүрэнд бичсэн байх.
 4. 4. Тухайн илтгэл   өмнө нь  эрдэм шинжилгээний  хуралд  хэлэлцэгдээгүй байх
 5. 5. Удирдамжинд заасан хугацаанд багтаж илтгэлийг ирүүлсэн байх
 6. 6. Илтгэлийн бүрэн эх, таниулах материал файл /CD/ болон хэвлэмэл байдлаар өгсөн байх.
 7. 7. Илтгэлийг 8-10 нүүрэнд  багтаасан байх.
 8. 8. Илтгэх хугацаа 7-10 минут
 9. Илтгэлийн мөр хоорондын зай 1,5, Arial mon фондоор үсгийн хэмжээ 12-оор /MS Word/ бичигдсэн байна. Цаасны хэмжээ А4, зүүн талаас 3см, бусад талаас 2см байх.

Уралдааны сэдэв:“Хүний нөөцийн менежментийн онол-практикийн тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх  арга замууд” /Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт, ажлын гүйцэтгэлийн  үнэлгээ, карьер  төлөвлөлт, цалин урамшуулал, хөдөлмөрийн харилцаа, байгууллагын  сургалтын үр дүн, хүний хөгжил ба байгууллагын стратеги төлөвлөлт  гэх зэрэг асуудлыг хамарсан байна/

Уралдаанд ирүүлэх материал, бүртгэлийн хугацаа:

 1. Уралдаанд ирүүлэх материалыг “Цэцээ Гүн” дээд сургуулийн 3-р давхрын 301 тоот өрөөнд Бизнесийн Удирдлагын тэнхмийн эрхлэгч, докторант  Ж.Үржинсүрэнд  гэж хаяглан битүүмжилсэн байдлаар 2012 оны 04 дүгээр сарын 10-наас 2012 оны 4 дугаар сарын 17-ны дотор ирүүлнэ.
 2. II шатанд шалгарсан илтгэлийг илтгэгчдэд E-mail болон утсаар  мэдээлнэ.
 3. Илтгэгч нь илтгэлийг Power Point дээр бэлтгэж  ирнэ.
 4. Уралдаанд ирүүлсэн илтгэлийн хамт

– Сургуулийн албан тоот

– Анкет /www.management.edu.mn сайтаас анкет авч бөглөнө үү./

– Оюутны үнэмлэх

–  3х4 хэмжээтэй 1% цээж зураг

– Бүртгэлийн хураамж 10 000 төгрөг

Шагнал, урамшуулал:

Оюутнууд:
1 –р байр – 1 / өргөмжлөл, медаль, 300 000 мянган төгрөг /

Дэмжигч байгууллагын шагнал
2-р байр – 1 / өргөмжлөл, медаль,200 мянган төгрөг /

Дэмжигч байгууллагын шагнал

3-р байр – 1 / өргөмжлөл, медаль,150 мянган төгрөг/

Дэмжигч байгууллагын шагнал

Тусгай байр -1 / өргөмжлөл, медаль, 50 мянган төгрөг/

Удирдагч багш:

1 –р байр – 1 / өргөмжлөл, медаль, 200 000 мянган төгрөг /

Дэмжигч байгууллагын шагнал
2 –р байр – 1 / өргөмжлөл, медаль,150 мянган төгрөг /

Дэмжигч байгууллагын шагнал

3 –р байр – 1 / өргөмжлөл, медаль,100 мянган төгрөг/

Дэмжигч байгууллагын шагнал

Жич: Уралдаанд ирүүлсэн материалуудыг эмхэтгэн хэвлүүлэх ба Хүний нөөцийн  менежментийн  судалгааны ажлын  бүтээл болгон сурталчилна.

 

Хаяг: Улаанбаатар хот БЗД 13-р хороо     “Цэцээ Гүн” дээд сургууль 

Утас: 70158415 91005235 98007390

E-mail; tsgoun@yahoo.com

Вэб: www.management.edu.mn

 

 

 

 

Сэтгэгдэл нэмэх

*


Гадаад харилцаа

Copyright © 1991-2009 Монголын менежментийн холбоо