Холбоо дангаараа болон бусад байгууллагатай хамтран Монгол оронд зах зээлийн эдийн засаг, менежментийн орчин үеийн сэтгэлгээг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг дараах чиглэлээр явуулж байна.

Сургалт

 • Бизнесийн болон удирдахуйн ухааны магистр сургалт: Удирдлагын Академи бусад их дээд сургуультай хамтарсан хэлбэрээр (1,5 жил)
 • Удирдах ажилтан, мэргэжилтнүүдэд зориулсан “Мэдэхүйгээс Чадахуйд” сэдэвт Менежерийн богино хугацааны сургалт, семинар: хичээлийн агуулга, сургалтын хувиарийг захиалагч байгууллагатай тохиролцоно.

Судалгаа

 • Бизнесийн байгууллагын менежментийн чадамж
 • Төр хувийн хэвшлийн түншлэл
 • Компанийн засаглал
 • Менежментийн сэтгэлгээний түүхэн уламжлал, орчин үе

Мэдээлэл

 • Мэргэжил-аргазүй, мэдээлэл сурталчилгааны улирал тутмын Менежер сэтгүүл, 2004 оны 05-р сараас
 • Холбооны захиалгаар болон оролцоо дэмжлэгтэйгээр бичиж боловсруулсан менежментийн ухааны ном бүтээлүүд

Зөвлөлгөө

 • Цаг үеийн нэн шаардлагатай бодлогын болон мэргэжлийн асуудлаар үндэсний болон салбар байгууллагын түвшинд зөвлөгөө, семинар тогтмол зохион байгуулж байна.
 • Эдийн засагчдын улсын зөвлөлгөөн (1991).
 • Эдийн засагт хувийн хэвшлийг үүсгэж хөгжүүлэх чиглэл, бодлого. Зөвлөлдөх уулзалт (1991). Байгууллагын
 • Бизнес төлөвлөгөөг зохиох арга зүй (1992 оноос).
 • Зөвлөгөө өгөх ажлын арга зүй, зохион байгуулалт. Үндэсний семинар (1995).
 • Менежментийн сургалтын агуулга, технологи. Менежментийн багш нарын үндэсний сургалт – семинар (1998, 2002).
 • Бизнесийн байгууллагын менежментийн чадамж сэдэвт үндэсний анхдугаар зөвлөлгөөн (2011)

Зуучлал

Холбоо гишүүд дэмжигч, сонирхогч байгууллага, хүмүүст дараах чиглэлээр холбон зуучлах үйлчилгээ үзүүлж байна. Үүнд:
а/ Бизнес аялал, түншлэлийг сонирхогч, захиалагч талуудын оролцоотой зохион байгуулж байна. Жишээлбэл:

 • • Худалдаа Хөгжлийн банк, Улаанбаатар импекс, МИАТ, Дэд бүтцийн Яам, Хүнс Хөдөө аж ахуйн яамны төлөөлөгчид. Мюнхен, ХБНГУ, 1998.
 • • Siemens корпорацийн удирдлага Монголд, 1998. г.м

б/ Менежментийн мэргэжил, дадлага эзэмшүүлэх гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт, хурал семинарт дэмжлэгтэйгээр тогтмол хамруулна.

 • • Бизнесийн удирдлагын бакалавр, магистр, 1 хүн, Сиятлийн номхон далайн их сургууль, АНУ, 1992-1999 он.
 • • Англи хэлний дээд курс, 3 хүн, Америкийн соёлын солилцоо (А.С.Е.), АНУ, 1996-1997 он.
 • • Олон улсын менежмент, маркетингийн академи, 1 хүн, Карл Дьюсберг Нийгэмлэг, Герман улс, 1998-2000 он.
 • • Азийн менежментийн байгууллагуудын холбооны гишүүн байгууллагуудаас зохиож буй бүх төрлийн сургалтууд

в/ Үзэсгэлэн, худалдаа, хөрөнгийн гадаад эх үүсвэр бий болгох

 • • Засаглалын тойм судалгаа. НҮХХ-ийн төслийн шугамаар. 2001 он.
 • • Менежментийн сургалтын арга зүй, туршлага. Үзэсгэлэн Улаанбаатар 2002.
 • • Менежментийн бүтээлийн үзэсгэлэн худалдаа. 2002 он.

г/ Бусад


Өргөмжлөл
Тус холбоо 1994 оноос эхлэн бизнесийн болон төр захиргаа, боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн салбарыг чадамгай удирдан тогтвортой үр дүнд хүрч үндэсний менежментийн сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулсан зарим хүмүүст “ШИЛДЭГ МЕНЕЖЕР” дээд өргөмжлөл олгож байна. Холбоо 2008 оноос Шилдэг менежменттэй байгууллага, 2010 оноос нийгмийн хариуцлагаараа тэргүүлэгч шилдэг байгууллагыг тус тус шалгаруулж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахим хуудасны өргөмжлөл булангаас авна уу.


Гадаад харилцаа
ММХ нь Азийн Менежментийн Холбооны гишүүн бөгөөд Америкийн менежментийн холбоо, Бүх Энэтхэгийн менежментийн холбоо, Японы Олон улсын менежментийн холбоо, АНУ-ын Колумбийн Их сургууль, Английн Манчестерийн Их сургууль, Токио дахь НҮБ-ын Их сургууль зэрэг дэлхийн 20 орчим орны 40 гаруй их, дээд сургууль, судалгааны төвүүдтэй ажил хэргийн харилцаа тогтоон хамтран ажиллаж ирлээ. ХБНГУ-ын Siemens корпораци, Шведийн нийгмийн харилцааны Эй Би компаний Ерөнхий захирал Андрес Хедеберг тус холбооны гадаад гишүүнээр элсэн оржээ.


Гишүүнчлэл
Одоо тус холбоонд 80 гаруй байгууллага, гишүүнээр элсээд байна.

Онцлох үйл явдлын товчоон

 • Менежментийн онол ба урлагт суралцая. ММХ-ны анхдугаар чуулган (1991).
 • Монгол оронд менежментийн сэтгэлгээ төлөвших асуудалд. ММХ-ны хоёрдугаар чуулган (1992). Менежмент ба Монголын нийгэм. Шилдэг менежерүүдийн чуулга уулзалт (2001). Монголын менежментийн холбоо үүсэж байгуулагдсаны 10 жилийн ой (2001).
 • Монгол улсын Ерөнхийлөгчид бараалхав (2001). Удирдлагын Академитай хамтран Бизнесийн удирдлагын болон менежментийн ухааны магистрын ангийг нээн хичээллүүлэв (2002-4, 2002-9)
 • ММХ-ны 15 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал (2006)
 • Холбооны тэргүүлэгчид, шууд дэмжигчид Монгол улсын ерөнхий сайд М.Энхболдтой өглөөний цай хамт ууж ажил хэргийн яриа, хэлэлцүүлэг өрнүүлэв.
 • Бизнесийн байгууллагын менежментийн чадамж сэдэвт үндэсний зөвлөлгөөнийг анх удаа зохион байгуулав. Уг зөвлөлгөөнд МУ-ын ерөнхий сайд С.Батболд оролцов.
 • Бүх Энэтхэгийн менежментийн холбоотой хамтран Менежментийн ажил хэргийн тоглолт зохиов (2010)
 • Холбоо нь Азийн менежментийн шилдэг байгууллага болов (2010)
 • Менежментийн шилдэг тэнхим (профессорын баг), багшийг шалгаруулав (2011)

ACTIVITIES:

The Association by itself or/and in cooperation with other partner organizations is undertaking activities in the following areas:

1. Education

 • MBA course cooperated with Academy of Management (2003-2009)
 • Short-term “Know-how” training programs, seminars, workshops dedicated to managers and professionals

2. Research

Following studies and research were undertaken since it’s the establishment of the Association.

 • Capability management
 • Public private partnership
 • Corporate governance
 • Mongolian management mindset’s historic tradition, present time

3. Information

Several of information sources and information services are available in the Association.

–          Professional, quarterly “Manager” magazine, since 2004

–          “Manager” Newspaper, since 1992.

–          “MMA News” Periodical publications / Since 1996 published 8 volumes /

–          “Management” Review of management theory and practices in

cooperation with the Academy of Management since 2002.

Chief editor: Prof. Ya. Shuurav, Director, School of Business Administration of the Academy of Management.

–          MMA Website

–          The library of Management literature. Founder Prof. N. Tsend, Director of “Tsetsee Gun” Management School, 2002

4. Consulting

Consulting is one of the key areas of the Association that includes activities such as

–          National Economic Forum, 1991.

–          Formation and development of private sector in national Economy, Policies and

trends, 1991.

–          Principles and Methods of Business planning, 1995.

–          Organization and methodology of consulting service. National Seminar, 1995.

–          Management training content and technology. National seminar of the university

management faculty members, 2002.

–          “Business organization’s management capability” first national convention. 2011

5. Mediation

The Association actively support and promote bilateral and multilateral cooperation and partnerships among the individuals and organizations both in domestic and international level, including:

a.Business Tours

–          Visit of Business Group, including Representatives of Trade and Development Bank, Ulaanbaatar Impex, MIAT, the Ministry of Infrastructure, the Ministry of Agriculture, the Munich, Germany, 1998.

–          Visit of the Representatives of Management, Siemens Corporation to Mongolia, 1998

b. Training programs and fellowships abroad

–          International Management and Marketing Academy, Karl Duisberg Foundation, Germany, one person, 1998-2000.

–          BA and MA in Business Administration, the Seattle Pacific University, one person, 1992-1999.

–          Advanced English as a Second Language Program, the USA, three person, 1996-1997.

–          Business Ethics and Management, short-term study program, two person, Japanese Business Ethics, Economic Federation, Japan, 2001.

c. Exhibition, Trade and Outsourcing

–          Management Training Concept and Methodology, Ulaanbaatar Inter University Exhibition, 2002.

–          World Governance Survey, policy study supported by UNDP, 2001.

–          Exhibition of   Management book’s and publications

–          Exhibition of Education (participant)

d. ,and others

6. Advocacy

Since 1994, the Association has established the Award of “The Best Manager”. This award so far was given to the very limited and selected managers for their outstanding leadership skills and talents who work in various fields such as private sector and public administration.

From 2008 The Association also awards some business organizations and public institutions for their best management practices and social responsibility.

Foreign Relations

The MMA is a member organization of the Asian Association of Management Organizations (AAMO), and it closely cooperates with the American Management Federation, All Indian Management Federation, Japanese International Management Association, Columbia University (USA), the University of Manchester (UK), the UN University in Tokyo (Japan) and other 40 universities and institutions of well over 20 countries.  The foreign members of the association include Siemens Corporation, Germany and Mr. Andrews Headberg, CEO, A&B company, Sweden.

Membership

More than 80 organizations and well over five hundred individuals have been registered as members of the association.  The association has its branch offices operating in some provinces.

Сэтгэгдэл үлдээх